VABILO na skupno izobraževanje in delavnico LIFE IP CARE4CLIMATE

NACIONALNI OKOLJSKI CERTIFIKAT ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU - LIFE IP CARE4CLIMATE

Skupno izobraževanje in delavnica -  LIFE IP CARE4CLIMATE  - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

Pod okriljem integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki poteka v koordinaciji Ministrstva za okolje in prostor, je kot eden izmed ukrepov za postopen prehod v brezogljično družbo predvidena nadgradnja nacionalne certifikacijske sheme Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG.

Okoljski certifikati so v razvitem svetu uveljavljeni kot mehanizem zagotavljanja kakovosti, predvsem pa je to sinonim za višjo kakovost, zanesljivost, trajnost, okoljsko prijaznost ter varnost za potrošnike in investitorje. Zaradi tega v tujini pri javnih in drugih razpisih ni edino merilo najnižja cena, ampak je eno izmed meril tudi pridobljen okoljski certifikat.

Nacionalna okoljska certifikacijska shema ZKG trenutno naslavlja višjo kakovost proizvodov, storitev, naprav in sistemov. V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pa je predvidena nadgradnja le-te z novo kategorijo – stavbo. 

Člani CER in partnerji KOC so prepoznani kot ključni deležniki za zagotavljanje višje kakovosti v stavbnem sektorju in kot pomemben akter pri postopnem prehodu v brezogljično družbo. Zaradi tega je nujna njihova seznanitev z uveljavljenimi inštrumenti zagotavljanja kakovosti in vključitev v razvojne aktivnosti pri nadgradnji nacionalne certifikacijske sheme ZKG. 

Namen dogodka je seznanitev s / z:

  • pomenom okoljskih certifikacijskih shem v svetu in pri nas,
  • nadgradnjo nacionalne certifikacijske sheme ZKG v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in
  • možnostmi pridobitve in prepoznavanja certifikata ZKG ter vključevanje le-tega v razpise in finančne mehanizme.

Program dogodka:

  • Pozdravni nagovor,  Ana Struna Bregar, CER / KOC
  • Kratek oris uveljavljenih okoljskih certifikacijskih shem, npr. RAL, Modri Angel, Eco Label,  mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
  • Predstavitev nacionalne okoljske certifikacijske sheme ZKG,  Neva Jejčič, GI ZRMK 
  • Razvojne aktivnosti in predvidene vsebine nadgradnje nacionalne okoljske certifikacijske sheme ZKG pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, Akcija C4.1,  Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
  • Možnosti integracije certifikata ZKG v javne in druge razpise ter programe nepovratnih finančnih spodbud,  Investitorji in skladi
  • Vloga ključnih (vabljenih) deležnikov pri zagotavljanju višje kakovosti v procesu gradnje stavb v celotni življenjski dobi, CER in KOC
  • Interaktivna delavnica - pridobivanje predlogov za nove vsebine v okviru sheme ZKG, GI ZRMK

Vabljeni deležniki:

Člani CER in partnerji KOC, vpeti v proces gradnje in prenove stavb.


Prijave:

Prijave na dogodek sprejemamo do zasedbe prostih mest preko spletne prijave TUKAJ ali e-pošte usposabljanje@gi-zrmk.si najkasneje do torka, 11. februarja 2020, do 12. ure.
 

Potek dogodka:

Dogodek bo potekal v sredo, 12. februarja 2020, v prostorih Gradbenega inštituta ZRMK v sejni sobi DRI v 1. nadstropju na Dimičevi ulici 12 v Ljubljani.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste