Vabilo – Urbani Forum 2021

Zelene in varne stavbe naših mest

Energijska učinkovitost – Potresna varnost – Celovita prenova stavb 14. 5. 2021, 10.00 / Maribor, Lutkovno gledališče / digitalno

Vsebina strokovnega foruma 2021: Osrednja tema letošnjega strokovnega foruma bo, kako z novogradnjami in celovitimi prenovami do okolju prijaznih, udobnih in varnih stanovanjskih in drugih stavb. Zahteve EU in države po razogljičenju se nanašajo tudi na stavbni fond. Zahteve za gradnjo in prenovo stavb glede energijske učinkovitosti se bodo zato v prihodnje predvidoma zaostrile. Država je že sprejela in pripravlja tudi nove predpise na tem področju. Ti bodo vplivali na izvajanje in financiranje prenov obstoječih stavb ter gradnjo novih. To bo predstavljalo izziv tudi za občine, npr. pri obnovi javnih stavb, zagotavljanju javnih najemnih stanovanj itd. Slovenija leži na območju, ki je potresno precej ogroženo, kar je pomemben izziv za pripravo usmeritev in prihodnjih aktivnosti, saj je del obstoječega stavbnega fonda potreben tudi statične prenove. Da bomo ustvarili kakovostno bivalno okolje, poskrbeli za okolje in zmanjšali naš vpliv na podnebne spremembe, je pri prenovi stavb smiselno delovati celovito. Eden od poudarkov foruma bo zato tudi izvajanje celovitih prenov, ki povezujejo statično, energetsko, funkcionalni in arhitekturno ureditev stavb.

Ključni poudarki o katerih bomo razpravljali na forumu:

  • Energijska učinkovitost stavb: nacionalne in EU zahteve za energijsko učinkovitost stavb; načrtovane in sprejete novosti pri nas; praksa pri novogradnji ali pri prenovi, obveznosti občin pri gradnji in celoviti energetski prenovi javnih in stanovanjskih stavb.
  • Potresna varnost: stanje stavbnega fonda v mestih, protipotresna sanacija stavb, možne rešitve.
  • Povezovanje funkcionalne, energetske, statične idr. prenove stavb.
  • Možnosti financiranja: mehanizmi za financiranje prenov in gradenj energijsko varčnih in potresno varnih stavb.

Program dogodka najdete na tej povezavi: https://www.urbani-forum.org/mb21/docs/agenda-1.pdf

Cilji Urbanega foruma so:

  • izmenjava mnenj in krepitev sodelovanja med mestnimi občinami, Vlado RS, podjetji, ki zagotavljajao rešitve za mesta in ostalimi deležniki razvoja
  • predstavitev usmeritev Vlade RS, ki se nanašajo na razvoj in vlogo mest,
  • predstavitev primerov dobrih praks projektov mestnih občin .

O Urbanemu forumu

Ministrstvo za okolje in prostor od 2015 vsako leto organizira Urbani forum v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije in GFS Inštitutom. S forumi krepimo sodelovanje med ključnimi akterji urbanega razvoja (MOP in drugi resorji, mesta, občine, stroka, gospodarstvo in javnost). Urbani forum osvetljuje potrebe slovenskih mest, njihov pomen za trajnostni razvoj države, ponuja rešitve za izzive mest in podpira mreženje ter sklepanje partnerstev za uspešnejše izvajanje projektov v občinah. En od letnih dogodkov obravnava aktualne teme na strokovni ravni, drugi na politični ravni.

Več informacij najdete na povezavi: https://www.urbani-forum.org/mb21/index.html

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja