WEBINAR - Best practices from Finland


In the pursue to continue sharing good practices despite the current restrictions posed by the coronavirus COVID-19 pandemic, experts from the LIFE IP CARE4CLIMATE, Slovenian Ministry of Environment and Spatial Planning team with their Finnish colleagues from the LIFE IP CANEMURE project organised a webinar between 18- 19 May 2020. The video meeting, which included presenters from the LIFE IP CIRCWASTE project, the Finnish Environment Institute (SYKE), and Natural Resources Institute Finland (LUKE), focused on the topic of sustainable and related circular public procurements, energy-efficient buildings, and the prevention of food waste as crucial sectors on the path towards a carbon-neutral society.

On the first day, participants got acquainted with the already planned Finnish measures for the transition to a carbon-neutral society, practices to improve energy efficiency in buildings, related methods for the reuse of construction materials, and the Finnish sustainable and innovative public procurement system. Sustainable use of public funding is a key driver in the transition towards a circular economy. Implementing circular public procurement as part of national green and/or sustainable procurement processes represents a large part of efforts to achieve net-zero emissions of greenhouse gasses. Slovenia is on the right track to start implementing the circular public procurement approach as it is already established in the Slovenian Public Procurement Act.

The purpose of the second day was to exchange experiences on methodologies for measuring food waste. Experts agreed that measures taken by countries when trying to halve the amount of food waste in line with United Nations targets should be based on well-developed methods for obtaining data on how much food is wasted in each country throughout the food chain. After presenting different methodologies for measuring food waste, they agreed that they are facing similar challenges and that both countries will be using a combination of different methods, which will lead to more accurate data. Furthermore, together with food chain stakeholders, they will identify the most pressing problems in each area and try to solve them.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja