Webinar za javne naročnike: Zeleno javno naročanje pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Vabimo vas na spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov.

Izobraževanje bo konkretizirano za javna naročila pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov kot prvega predmeta, ki ga obsega Uredba o zelenem javnem naročanju. Na seminarju vam bodo predstavili okoljske vidike v skladu z uredbo o zelenem javnem naročanju, predstavili primera dobrih praks in podali konkretne odgovore na vaša najpogostejša vprašanja. Gostujoči predavatelj bo gospod Bojan Borin, vodja laboratorija na Inštitutu za celulozo in papir, prav tako pa bodo predstavili dve dobri praksi zelenega javnega naročanja s strani javnega naročnika in s strani ponudnika.

Izobraževanje bo potekalo preko aplikacije MS Teams (povezavo do dogodka bodo udeležencem poslali dan pred dogodkom).

Prijave so odprte do srede, 3. marca 2021 na povezavi: https://www.1ka.si/a/328116

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja