Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Kot vsi projekti tudi skupnostni projekti potrebujejo vodenje in prinašajo številne izzive, tako pred začetkom kot tekom trajanja. Na tem področju so v Umanoteri in Focusu nabrali veliko izkušenj in v duhu Dovolj za vse so se odločili nabrano znanje ponuditi naprej v obliki mentorstva ter na ta način znotraj projekta Care4Climate podpreti izvedbo projektov, ki bodo povezali lokalne skupnosti in prispevali k blaženju podnebnih sprememb.

Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov se je pričelo decembra z uvodno delavnico, na kateri so se udeleženci seznanili s konceptom trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, s primeri navdihujočih dobrih praks in različnimi finančnimi modeli. Nato je sledilo približno 12-tedensko delo ena na ena (ali ena na dva), pri katerem so se mentorji maksimalno prilagodili potrebam vsakega projekta. Mentoriranje so opravili Renata Karba in Gaja Brecelj iz Umanotere ter Tomislav Tkalec iz Focusa, v enem primeru pa sta mentorstvo prevzeli Maja Rijavec in Alenka Kreč Bricelj iz Smetumet.

Tako kot so si bili med seboj različni udeleženci, je različnih tudi 8 skupnostnih projektov, ki si jih želijo izvesti po celi Sloveniji, od Kopra prek Notranjske do Prlekije, od Ljubljane do Krškega. Največ je bilo zanimanja za skupnostne energetske projekte, predvsem skupnostne sončne elektrarne, izstopala je ideja o razvoju skupnostnega prostora, pestro paleto projektov pa so dopolnili še z idejami za skupnostne projekte na področju zelenega turizma in krožnega gospodarstva.

Ker so bile ob začetku usposabljanja ideje udeležencev in udeleženk v različnih fazah, so tudi njihovi projekti usposabljanje končali v različnih fazah. Večina pa je z mentorjem na individualnih tedenskih srečanjih uspela dodelati zamisel vsaj do ravni osnutka projektne prijave oziroma do jasnih korakov, kako pripeljati projekt do izvedbe v praksi.

Na zaključnem srečanju, 10. marca 2021, je po predstavitvah in skupinskem piljenju projektov sledila še evalvacija mentoriranja za boljše naslednje izvedbe. Izstopala je želja po izvedbi vsaj dela srečanj v živo, v praksi pa se je izkazalo, da velika razdalja in ekrani niti niso ovira, saj so se med njimi že začela plesti sodelovanja. Usposabljanje jim je okrepilo tudi zavedanje, da je ključ v povezovanju. Namreč, kot pravi afriški pregovor, na katerega nas je spomnil eden izmed udeležencev: “Če hočeš hiteti, pojdi sam. Če hočeš priti daleč, pojdi v skupini.”

Več si lahko preberete na povezavi: https://dovoljzavse.si/z-mentorji-od-ideje-do-zasnove-skupnostnega-projekta-1-del/

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi, želi pa si tudi povečati svojo prepoznavnost kot zelena turistična destinacija. Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus.