Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva poleg ukrepov na nacionalni ravni tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti, pri tem pa trajnostno upravljanje z viri prinaša vse več razvojnih priložnosti tudi za lokalno skupnost. V Črni na Koroškem se tega zavedajo, zato so se z veseljem vključili v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajamo v Umanoteri in društvu Focus. Občini Črna na Koroškem bomo tako v letošnjem letu nudili podporo v smeri razvoja zelenega turizma. 

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi. Turizem je v občini prepoznan kot velik potencial za razvoj zelenih delovnih mest, spodbujanje trajnostnega razvoja ter ohranjanje naravnih danosti in kulturne dediščine. Občina je veliko vložila v ureditev turistične infrastrukture in razvoj turističnih produktov, za kar je prejela številna priznanja. Želi pa si še povečati svojo prepoznavnost kot zelene turistične destinacije, povezati turistično ponudbo in izboljšati trženje destinacije, pri tem pa vključiti vse turistične ponudnike in lokalno skupnost.

Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, katerega namen je podpreti občine pri izvajanju trajnostnih in vključujočih aktivnosti in projektov.

Ko bodo zdravstvene razmere dopuščale, bodo občani Črne in vsi, ki delujejo na področju turizma ali lahko pripomorejo k njegovemu razvoju, povabljeni k sodelovanju na nizu delavnic, na katerih bomo aktivno razmišljali o udejanjanju zelenega turizma na Koroškem. Med drugim bomo tako v prihodnjih mesecih skupaj z občino z izvedbo različnih delavnic in/ali razprav iskali rešitve v smeri izboljšav na področju turistične ponudbe, povezovanja in trženja; vse seveda s poudarkom na zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov ter motiviranju za aktivnejše delovanje pri odločanju o skupnih zadevah v lokalni skupnosti. V Umanoteri in društvu Focus pa bomo v okviru programa podpore Občino Črna na Koroškem podprli tudi pri komuniciranju aktivnosti v lokalnem in širšem okolju.

Več o izvajanju programa v občinah si preberite tukaj.

Fotografija: arhiv RRA Koroška

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje delavnica Delavnica Kategorija 2.6.23

Zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

image/svg+xml