Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Fotografija stavbe centra trajnostne mobilnosti v Postojni.

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna (CTM Postojna), ki je danes odprl svoja vrata na Tržaški cesti 59a. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE. Spremembe v smeri trajnostne mobilnosti, ki jih podpira lokalno prebivalstvo, so ključen prispevek k razogljičenju, hkrati pa so pomembne za naše zdravje in večjo kakovost življenja, je bil ključni poudarek vseh sodelujočih na uradnem odprtju centra.

CTM Postojna bo nudil podporno okolje za razvoj, koordinacijo in promocijo kolesarjenja, hoje, uporabe javnega potniškega prevoza in drugih okolju prijaznih načinov premikanja. Vzpostavljen je na lokaciji nekdanjega turistično-informacijskega centra, Občina Postojna pa se je za namen postavitve centra povezala z okoljsko organizacijo Focus, ki je spodbujala proces, predvsem z vključevanjem lokalnega prebivalstva, saj je center namenjen prav njim in spremembi njihovih prometnih navad. 
 
Župan Postojne Igor Marentič je na odprtju povedal, da “Občina Postojna se zavzema za takšen promet, da se bodo občani in občanke lahko učinkovito gibali po občini, pri tem pa ohranjali visoko kakovost naravnega in bivalnega okolja.” Dodal je, da je občina zavezana okolju prijaznemu prometu, saj so že vpeljali sistem izposoje koles POSbikes in brezplačni mestni prevoz Furman, CTM pa bo storitve povezal in dvignil na višji nivo. V gradnji je tudi mreža kolesarskih poti, ki bodo omogočile varno in hitro kolesarjenje na Postojnskem.

Državni sekretar z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Uroš Vajgl je poudaril, da brez prehoda v trajnostno mobilnost ne bo mogoče doseči podnebnih ciljev in podnebne nevtralnosti. “Ministrstvo se tega dobro zaveda, zato področju namenja vse več pozornosti. CTM v Postojni kaže, da se tega zaveda vse več občin, kar je zelo pomembno, saj gre v Sloveniji za enega bistvenih izzivov zelenega prehoda.”

V želji, da bi CTM Postojna v kar največji meri naslavljal potrebe prebivalstva po mobilnosti, si je želela občina program dela CTM oblikovati v sodelovanju s prebivalci. Marjeta Benčina iz okoljske organizacije Focus, ki je občini nudila podporo pri identificiranju potreb domačinov in oblikovanju programa CTM Postojna, je pojasnila, kako je potekalo vključevanje javnosti: “Skupaj z občino smo izvedli delavnice za splošno javnost in ožji krog deležnikov. Na podlagi izsledkov teh dogodkov smo občini predlagali nabor aktivnosti, ki jih je uvrstila na program CTM Postojna.” Benčina je dodala: “CTM Postojna je tudi demonstracijski projekt, celoten proces oblikovanja vsebin in storitev po skupnostnih načelih bo prenosljiv tudi v druga okolja, občine in regije.”

Rezanje traku ob otvoritvi. Trak sta rezala Uroš Vajgl (državni sekretar na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo) in Igor Marentič (župan Postojne)

Odprtja se je udeležil tudi razred osnovnošolcev iz OŠ Miroslava Vilharja, ki so preizkusili in spoznali storitve, ki jih ponuja CTM Postojna. Kot je ob tem pripomnil predstavnik upravljalca CTM – MMibis d.o.o. Miha Juvan, bodo nadvse zadovoljni, če bo takšno zanimanje interes prisotno tudi med ostalim prebivalstvom Postojne, predvsem med tistimi, ki vsakodnevno sedejo za volan osebnega avtomobila. Juvan je dodal, da so “prav vsi iz Postojne in okolice vabljeni, da se oglasijo v centru, saj je to dobra spodbuda za spremembo prometnih navad. Sedaj bo to precej lažje, saj bodo prebivalci in obiskovalci lahko dostopali do storitev preko CTM, kjer jih bo čakala ekipa šest dni na teden.” Na spletu bo CTM Postojna mogoče najti na strani Mobiln.si.

CTM Postojna bo med drugim ponujal tudi svetovanje glede vsakodnevnega potovanja (osebni mobilnostni načrti, vozni redi, stanje v prometu). Postal bo “regionalna točka znanja” na področju trajnostne mobilnost, ki bo pod eno streho združeval tudi upravljanje sistema izposoje koles POSbike (vzdrževanje, servis, informacije o sistemu izposoje), servis koles skirojev in športne opreme, upravljanje s polnilnicami za električna vozila ter s sistemi za avtodome in kolesa, hkrati pa tudi pokrito kolesarnico in seveda raznolike aktivnosti za dvig ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti. 

Fotografije: Polona Šavc

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost 3.4.20

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

image/svg+xml