ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca


Eden izmed mehanizmov za doseganje želene oz. ciljne kakovosti pri prenovi stavbnega fonda se štejejo znaki za okolje oz. okoljski certifikati, ki se uveljavljeni že več pol stoletja. V našem prostoru je to nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG, ki že skoraj četrt stoletja skrbi za prenos znanja in dobro prakso ter zagotavljanje višje kakovosti v graditeljstvu.

Za vse, ki že prenavljajo ali načrtujejo prenovo stavbe in bi radi pridobili več informacij ali nasvet glede pristopov h tako obsežni naložbi bodo na voljo predavanja o ZKG platformi, kjer bo prikazan vpogled v doseganje višje kakovosti, ki mora biti celovita in obravnavati vse vidike trajnostne gradnje. 

Vzporedno bodo na voljo prikazi primerov dobre prakse (prezračevalna naprava, toplotna črpalka, vgradnja oken in proces načrtovanja energijske prenove stavb) v okviru nacionalne certifikacijske sheme ZKG. 

O ZKG platformi in razvoju nadgradnje novih kategorij ZKG bo govora tudi na tiskovni konferenci na odru v dvorani Kocka. 

V dvorani Gazela oz. Preddverje dvorane Kupola - desno bo vsak dan med 15.45 in 16.15 potekalo predavanje o ZKG platformi, sodobnemu orodju, ki služi kot pomoč investitorjev in tudi načrtovalcem in ostalim udeležencem v procesu prenove stavbe, namenjeno strokovni in laični javnosti. 

V četrtek, 22. oktobra med 10. in 11. uro bo potekala na odru v dvorani Kocka tiskovna konferenca, kjer bosta predstavljeni ZKG platforma in nadgradnja razvoja novih kategorij ZKG v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.  

V nadaljevanju podrobnejši opis prikazov primerov dobre prakse: 

  1. Je vgradnja oken in vrat enostavno opravilo ali zahteva precej znanja in izkušenj? Na modelih in slikah bo nazorno prikazan celoten postopek sodobne vgradnja oken in vrat, bolj poznan kot »RAL montaža«, sodobna, energijsko učinkovita okna, tesnilna in pritrdilna sredstva. Pri tem so ključni izbira ustreznih oken in vrat s takimi lastnostmi, ki ustrezajo dani situaciji, priprava odprtin in vseh postopkov vgradnje, kamor sodi tudi tesnjenje rege v treh ravneh, ki zagotavljajo trajnost in funkcionalnost.
  2. Med ukrepe, ki zagotavljajo večjo energijsko učinkovitost ter zdrave bivalne pogoje in dobro počutje v novih in prenovljenih stavbah ob upoštevanju navodil za vzdrževanje (redna menjava filtrov) sodijo sistemi za prezračevaje, poznani kot rekuperatorji. Prikazan bo primer lokalne prezračevalne naprave, primerne predvsem pri menjavi oken in vrat, saj jo lahko integriramo v okenski profil, kar pomeni, da ni potreb po dodatnih gradbenih posegih v bivalnih prostorih. 
  3. Toplotne črpalke spadajo med obnovljiv vir energije, še posebej najsodobnejše, ki so energijsko učinkovite in do okolja in ljudi prijazne, s čimer pripomorejo h razogljičenju stavbnega sektorja. Kakšne lastnosti mora imeti sodobna toplotna črpalka, ali izbira vpliva na nivo hrupa oz. kaj vpliva na tišje delovanje in ali je dizajn oz. oblikovanje pomemben element za določitev lokacije vgradnje ter  enostavno upravljanje naprave preko IKC sistema v bivalnih prostorih in mobilne aplikacije. 
  4. Celovita prenova večstanovanjskih stavb (pa tudi stavb javnega sektorja) je ključna za doseganje strateških ciljev na področju izpustov toplogrednih plinov na ravni EU in Slovenije. Prikazan bo nabor premišljenih ukrepov, postopkov in rešitev, nujnih za zasledovanje tehnično-tehnoloških izboljšav, okoljskih, družbenih in ekonomskih vidikov v celotni življenjski dobi stavbe, kamor sodi tudi uporaba, vzdrževanje / servisiranje, upravljanje, pa tudi končna razgradnja.  

Vabljeni deležniki:

Strokovna in laična javnost.

Potek dogodka:

v dvorani Gazela na sejmu Narava-zdravje v Ljubljani od srede 21. do sobote 24. oktobra 2020 po predhodno objavljenem programu.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

News Raising awareness and capacity building for the transition to a low-carbon society Green public procurement Food waste

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Vzpostavljena bo mreža brezogljičnih šol

Za projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Odpadna hrana

Virtualno mreženje z Interreg Central Europe- STREFOWA

Z mreženjem do vpogleda v logistične vidike organizacije hackathonov.

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Dogodki konferenca Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani