Novice

Bodite obveščeni o dogajanju.

Poglejte zadnje novice projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Filtriraj rezultate

V dokumentu so predstavljene ključne institucije in politični procesi na področju podnebnih sprememb, podnebno-energetska politika Evropske unije ter podnebno-energetska politika Slovenije.

Nacionalna certifikacijska shema Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) bo čez dobro leto praznovala svoj četrt stoletni jubilej

V dvorani Povodni mož bodo za vse, ki gradijo ali prenavljajo ali jih le zanimajo novosti, prikazani primeri dobre prakse.

Na poletni šoli bodo naslovili predvsem najbolj izpostavljena področja: država in demokracija, energija in promet, potrošnja in proizvodnja ter raba zemlje.

V torek, 11. februarja 2020, se je v okviru programa podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti na Ptuju odvijala druga delavnica v sklopu »Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti«.

Statistični dan 2020 s temo Podnebna kriza - vroči podatki, ki se je odvijal 28. januarja, je privabil skorajda 400 udeležencev.

V sredo, 20. 11. 2019, smo organizirali delavnico “Določitev indikatorjev trajnostne rabe zemljišč v luči vzpostavitve sistema za spremljanje emisij toplogrednih plinov in odvzemov v sektorju raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF).

V sklopu evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki je tudi največja ozaveščevalna akcija o ravnanju z odpadki, se še intenzivneje posvečamo dobrim praksam in priporočilom, kako učinkovito preprečevati nastajanje odpadkov.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vabi vse zainteresirane, da na temo priprave Dolgoročne podnebne strategije do leta 2050 pomagate sooblikovati strategijo.

V okviru komunikacijskega sklopa projekta (podrobneje akcija E3 »Mreženje z LIFE in ne-LIFE projekti«) se je ekipa LIFE IP Care4Climate udeležila...

Med 4. in 5. novembrom bo potekalo srečanje s predstavniki Finskega Okoljskega inštituta, kateri je vodilni partner LIFE Integralnega projekta CANEMURE.

Med 7. in 10. oktobrom 2019 je v Bruslju potekal dogodek European Week of Regions and Cities (EWRC).