Novice

Bodite obveščeni o dogajanju.

Poglejte zadnje novice projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Filtriraj rezultate

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so na Gozdarskem inštitutu Slovenije predvideli izvedbo treh izbranih ukrepov, med katerimi je tudi izboljšanje upravljanja mokrišč na Ljubljanskem barju.

Evropska komisija je začela aktivno izvajati pobudo evropski podnebni pakt in poziva državljane, naj postanejo ambasadorji projekta. Spletna slovestnost ob začetku izvajanja evropskega podnebnega pakta se bo zgodila 16. decembra ob 9. uri.

Umanotera in društvo Focus sta v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organizirala prvo usposabljanje za koordinatorje skupnih projektov kot del prizadevanj za podporo izvedbe projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti v lokalnih okoljih.

Najavljamo usposabljanje ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti energijsko prenovo stavb ob sočasnem upoštevanju tudi drugih pomembnih vidikov.

Delimo dobre prakse: Knjižnica REČI – prva izposojevalnica različnih predmetov v Sloveniji.

Minuli teden je bil v znamenju ozaveščevalne akcije Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO 2020), ki spodbuja preprečevanje nastajanja odpadkov. Letošnja iniciativa je v središče pozornosti postavila nevidne odpadke.

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja, kjer bodo predstavljeni osnovni koncepti priprave zelenega javnega naročanja, v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

Najavljamo usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov oz. blaženju podnebnih sprememb.

Poročilo o 5. nacionalni konferenci o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom “Kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov”.

Najavljamo usposabljanje projektantov v procesu prenove stavb na temo energijsko učinkovitega zunanjega stavbnega pohištva in njegovo vgradnjo.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.