Novice

Bodite obveščeni o dogajanju.

Poglejte zadnje novice projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Filtriraj rezultate

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Sodelavci projekta LIFE IP CARE4CLIMATE z Gozdarskega inštituta Slovenije so 18.12.2020 izvedli spletni seminar za oblikovanje monitoringa rabe zemljišč in zalog ogljika v okviru sistema LULUCF v Sloveniji, ki bo pokrival vse rabe zemljišč.

Okoljski organizaciji Focus in Umanotera skozi video predstavljata zadrugi, ki sta ju prepoznali kot dobri praksi trajnostnega upravljanja z viri skupnosti in kot taki uvrstili na zemljevid na platformi Dovolj za vse, ki jo nevladni organizaciji ustvarjata v okviru projekta LIFE IP Care4Climate.

15.1.21

Zaobljube v letu 2021

15.1.21

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Kočevski gozdovi so bili v preteklih letih prizadeti zaradi vetroloma, žledoloma in napada podlubnikov. V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je konec leta 2020 potekala obnova gozdov s sadnjo na površini cca. 5 ha, ki je bila po sanaciji prepuščena naravnemu pomlajevanju.

V Umanoteri so v preteklih mesecih pripravili razstavo Na vroči strani Alp, ki prikazuje predvidevanja strokovnjakov o tem, v kakšni Sloveniji bomo živeli konec 21. stoletja, če glede podnebnih sprememb ne bomo ukrepali.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so iz Gozdarskega inštituta Slovenije na travnikih Ljubljanskega barja z dvema mikrozapornicoma namestili prvo napravo za merjenje toplogrednih plinov.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so na Gozdarskem inštitutu Slovenije predvideli izvedbo treh izbranih ukrepov, med katerimi je tudi izboljšanje upravljanja mokrišč na Ljubljanskem barju.

Evropska komisija je začela aktivno izvajati pobudo evropski podnebni pakt in poziva državljane, naj postanejo ambasadorji projekta. Spletna slovestnost ob začetku izvajanja evropskega podnebnega pakta se bo zgodila 16. decembra ob 9. uri.

Umanotera in društvo Focus sta v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organizirala prvo usposabljanje za koordinatorje skupnih projektov kot del prizadevanj za podporo izvedbe projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti v lokalnih okoljih.

Najavljamo usposabljanje ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti energijsko prenovo stavb ob sočasnem upoštevanju tudi drugih pomembnih vidikov.

Delimo dobre prakse: Knjižnica REČI – prva izposojevalnica različnih predmetov v Sloveniji.

image/svg+xml