Novice

Bodite obveščeni o dogajanju.

Poglejte zadnje novice projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Filtriraj rezultate

Najavljamo usposabljanje upravnikov o celoviti energijski prenovi večstanovanjskih stavb.

Bralni seminar poteka vsak drugi četrtek v mesecu.

Ministrstvo za okolje in prostor RS je izdalo javno naročilo za izvedbo analize okoljskih izjav na trgu gradbenih proizvodov.

Na IPoP so preko povabila med slovenskimi občinami izbrali eno, ki ji bodo to poletje ponudili pomoč pri uvajanju ukrepov za bolj varno in udobno hojo in kolesarjenje.

Javni razpis je namenjen občinam, ki bodo sodelovale v ETM, ki bo tako kot vsako leto potekal med 16. 9. in 22. 9.

Na študijskem območju v Doljnjih Ložinah na Kočevskem bo Gozdarski inštitut Slovenije preizkusil inovativen pristop obnove gozda.

Seminar o dobrih praksah s področja trajnostnega javnega naročanja, energetske učinkovitosti in odpadne hrane.

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

IPoP vabi k sodelovanju občine, ki jih zanima prilagajanje prometa za življenje z epidemijo COVID-19 in po njej.

Pri oblikovanju novih finančnih inštrumentov je ključnega pomena dobro poznavanje trenutnega načina financiranja energetskih prenov in težav, ki so s financiranjem povezane.

Odpadna hrana je tretji (!) največji povzročitelj emisij toplogrednih plinov, saj se na svetu letno zavrže kar tretjina vse pridelane hrane.

V Sloveniji je moč najti številne praktične rešitve, ki so se razvile v zadnjih letih in ki si prizadevajo za blaženje podnebnih sprememb.