Novice

Bodite obveščeni o dogajanju.

Poglejte zadnje novice projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Filtriraj rezultate

V junijski številki revije Gradbenik si lahko preberete izsledke delavnic na temo kazalnikov trajnostne gradnje s poudarkom na testiranju alfa verzije in uporabi kazalnikov v praksi.

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Vabljeni na delavnico za testno uporabo slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (kTG) na podlagi EU okvira Level(s), ki naslavlja kazalnik 4.1 – Kakovost notranjega zraka.

Vabljeni na predstavitev Sončne šole Hrastnik, ki nastaja pod okriljem Energetske zadruge Zeleni hrast.

V Kočevju bo 17. junija 2022 potekal kolesarski zajtrk, na katerem želijo vzpodbuditi izbiro kolesa za pot v šolo, službo ali po opravkih.

Na konferenci je 21 strokovnjakov iz devetih držav navzoče seznanilo s številnimi primeri dobrih praks. Udeleženci konference so imeli tudi možnost izmenjave znanj in izkušenj, ki so dobra podlaga za doseganje cilja podnebne nevtralnosti.

Izšla je junijska izdaja novičnika zelenega javnega naročanja.

Izvedena je bila prva analiza učinkov zelenega javnega naročanja v Republiki Sloveniji. Predstavljena je bila metodologija za izvedbo analize in načrt za monitoring kazalnikov učinkov ZeJN za prihodnja leta ter predlog za oceno učinkov za ostale predmete iz uredbe.

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Umanotera je v okviru programa podpore občinam 27. maja 2022 v sodelovanju z Zavodom Znanje Postojna izvedla seminar Ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov – kako ga izračunamo?. Veliko zanimanje za seminar kaže, da je v slovenskem turizmu zmanjševanje emisij toplogrednih plinov aktualna tema

Umanotera v sodelovanju z Zavodom Znanje Postojna vabi na spletni seminar z naslovom »Ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov – kako ga izračunamo?«.

V najobsežnejši raziskavi o količinah odpadne hrane v Sloveniji boste lahko pomagali pri oblikovanju ukrepov za zmanjšanje njenih količin in obenem v vašem gospodinjstvu preverili, koliko hrane zavržete ter katera hrana vam največkrat ostaja.