Novice

Bodite obveščeni o dogajanju.

Poglejte zadnje novice projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Filtriraj rezultate

V marcu bo na voljo izobraževanje o zelenem javnem naročanju vozil za cestni prevoz in storitev prevoza.

V Umanoteri so izračunali ogljični odtis turistične destinacije Postojna za leto 2021 zaradi prevozov turistov in podali predloge ukrepov za zmanjšanje emisij.

Na voljo je posnetek izobraževanja: Splošni modul za javne naročnike I

Na Eko skladu sta ponovno objavljena razpisa za demo projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, izvedene s pomočjo kredita v breme rezervnega sklada ali energetskega pogodbeništva.

Izšla je marčevska izdaja novičnika zelenega javnega naročanja.

Za izboljšanje procesa priprave in izvajanja lokalnih energetskih konceptov (LEK) je Ministrstvo za infrastrukturo ustanovilo strokovno posvetovalni organ za področje nadgradnje metodologije za pripravo LEK, ki poteka v okviru projekta LIFE IP Care4Climate.

V marcu bo na voljo dodatni termin za izobraževanje o zelenem javnem naročanju.

Za celovitejšo predstavitev družbenih, gospodarskih in okoljskih koristi skupnostnih praks je v okviru LIFE IP CARE4CLIMATE na pobudo Focusa in Umanotere nastala študija “Podnebne pobude, ki jih vodijo skupnosti.

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022 je namenjena teoretikom, praktikom in aktivistom ter vsem, ki jih okoljska in ekološka vprašanja kakorkoli zanimajo.

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi, želi pa si tudi povečati svojo prepoznavnost kot zelena turistična destinacija. Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus.

Izšla je februarska izdaja novičnika zelenega javnega naročanja.

Na pozivu za vključitev občin v program podpore pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti so bile zaradi velikega potenciala za zmanjšanje toplogrednih plinov izbrane kar štiri občine.