Novice

Bodite obveščeni o dogajanju.

Poglejte zadnje novice projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Filtriraj rezultate

Kočevski gozdovi so bili v preteklih letih prizadeti zaradi vetroloma, žledoloma in napada podlubnikov. V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je konec leta 2020 potekala obnova gozdov s sadnjo na površini cca. 5 ha, ki je bila po sanaciji prepuščena naravnemu pomlajevanju.

V Umanoteri so v preteklih mesecih pripravili razstavo Na vroči strani Alp, ki prikazuje predvidevanja strokovnjakov o tem, v kakšni Sloveniji bomo živeli konec 21. stoletja, če glede podnebnih sprememb ne bomo ukrepali.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so iz Gozdarskega inštituta Slovenije na travnikih Ljubljanskega barja z dvema mikrozapornicoma namestili prvo napravo za merjenje toplogrednih plinov.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so na Gozdarskem inštitutu Slovenije predvideli izvedbo treh izbranih ukrepov, med katerimi je tudi izboljšanje upravljanja mokrišč na Ljubljanskem barju.

Evropska komisija je začela aktivno izvajati pobudo evropski podnebni pakt in poziva državljane, naj postanejo ambasadorji projekta. Spletna slovestnost ob začetku izvajanja evropskega podnebnega pakta se bo zgodila 16. decembra ob 9. uri.

Umanotera in društvo Focus sta v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organizirala prvo usposabljanje za koordinatorje skupnih projektov kot del prizadevanj za podporo izvedbe projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti v lokalnih okoljih.

Najavljamo usposabljanje ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti energijsko prenovo stavb ob sočasnem upoštevanju tudi drugih pomembnih vidikov.

Delimo dobre prakse: Knjižnica REČI – prva izposojevalnica različnih predmetov v Sloveniji.

Minuli teden je bil v znamenju ozaveščevalne akcije Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO 2020), ki spodbuja preprečevanje nastajanja odpadkov. Letošnja iniciativa je v središče pozornosti postavila nevidne odpadke.

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja, kjer bodo predstavljeni osnovni koncepti priprave zelenega javnega naročanja, v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

Najavljamo usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov oz. blaženju podnebnih sprememb.

Poročilo o 5. nacionalni konferenci o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom “Kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov”.