Novice

Bodite obveščeni o dogajanju.

Poglejte zadnje novice projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Filtriraj rezultate

Usposobitev energetskih svetovalcev mreže ENSVET v zvezi s celovito energetsko prenovo stanovanjskih stavb.

Vabimo vas na spletno izboraževanje na temo plastike in zeleno javno naročanje

Vabimo vas na spletno strokovno konferenco “Kako do več OVE v podjetjih?”

V Umanoteri in društvu Focus so v tem tednu pričeli z drugim usposabljanjem za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvaja tridnevna ciljna usposabljanja ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb.

Akcijski načrt za krožno gospodarstvo (CEAP) predvideva zakonodajno iniciativo o trajnostnih izdelkih, ki bodo podnebno nevtralni, energetsko učinkoviti, skladni z načeli krožnega gospodarstva ter bodo povzročali manj odpadkov.

Mednarodni dan gozdov, ki ga praznujemo 21.marca 2021, letos poteka pod geslom: »Obnova in nega gozda: Pot do zdravja in dobrega počutja« in je posvečen obnovi ter negi gozdov – gozdnogojitvenima ukrepoma, ki sta ključnega pomena za prihodnost zdravih, odpornih in kakovostnih gozdov.

Najavljamo usposabljanje predstavnikom lokalnih skupnosti in širši strokovni javnosti o širši, energetski in potresni prenovi stavb

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja

Umanotera in društvo Focus v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organizirata usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k blaženju podnebnih sprememb.

Ministrstvo za infrastrukturo v torek, 16. marca, na spletu organizira že 5. konferenco o trajnostni mobilnosti.