Novice

Bodite obveščeni o dogajanju.

Poglejte zadnje novice projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Filtriraj rezultate

Na konferenci Izzivi in rešitve na področju mobilnosti in logistike v mestih so domači in tuji strokovnjaki so predstavili izkušnje in teoretična znanja na področju upravljanja (predvsem urbane) mobilnosti s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Na spletnem dogodku so bile predstavljene spremembe pri naročanju živil in uvedbe nadzora nad naročanjem ekoloških živil in živil iz shem kakovosti, ki so stopile v veljavo v poletnih mesecih letošnjega leta.

“Potencial za koriščenje sončne energije v Sloveniji je zelo velik in skrajni čas je, da ga tudi izkoristimo. Prehod na sončno energijo je pot k blagostanju, zanesljivi oskrbi z energijo, zaščiti podnebja in čistemu zraku,” je bilo glavno sporočilo konference Dovolj za vse: Sončno elektrarno v vsako skupnost, ki sta jo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organizirala Umanotera in društvo Focus.

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Gozdarski inštitut Slovenije je v torek, 3.11.2021, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organiziral spletno delavnico »Kmetijska tla kot medij za vezavo toplogrednega CO2«.

Center mobilnosti Maribor je prvi mobilnostni center v Sloveniji. Njegovo poslanstvo je spreminjanje potovalnih navad prebivalstva v smeri zmanjšanja osebnega motornega prometa, manjše porabe energije in večje uporabe okolju bolj prijaznih načinov mobilnosti.

Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti.

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se odvija 51. sejem Narava-zdravje.

Projekt Dnevniki odpadne hrane v izvedbi Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije bo najobsežnejša raziskava o količinah odpadne hrane v gospodinjstvih v Sloveniji. Trajal bo od 1. oktobra do 30. novembra 2021.

Pred vas postavljamo izziv, kako zmanjšati količino odpadne hrane v gospodinjstvu, zato vse mlade med 16. in 24. let vabimo, da se nam pridružijo na hekatonu, ki se bo 16. in 17. oktobra odvijal na Ljubljanskem gradu.

Hrana je več kot zgolj to, kar jemo. Njena pridelava povzroči izpuste toplogrednih plinov in ima mnogotere vplive na stanje okolja – zato je pomembno, kako in s kakšno hrano se oskrbujemo. V Sloveniji imamo možnosti, da to storimo na okolju in podnebju prijaznejši način, pri tem pa poskrbimo za svoje zdravje in podpremo lokalne pridelovalce.

S 7. avgustom stopi v veljavo spremenjena Uredba o zelenem javnem naročanju.