O projektu

Dosežki projekta

Tukaj lahko najdete mejnike, s katerimi bomo spremljali in merili napredek pri implementaciji projekta in izročke, ki bodo pri tem nastali. Tabeli sta trenutno na voljo samo v angleškem jeziku.

Tabela izročkov / Deliverables

Filter results
Deadline Action Deliverable Responsible partner Status
30 June 2019 A 1 Employment contracts for LIFE IP MESP OK
30 June 2019 A 1 External contracts for LIFE IP trainings/consultancy MESP OK
30 September 2019 A 2 Policy rewiew document with guidelines for campaigns design IPOP OK
30 June 2020 A 2 Baseline studies for the development of promotion campaigns IPOP OK
31 December 2026 A 2 Report of overwiev of the national and transnational good practice IPOP NO
31 December 2026 C 1.1 7 Reports of overwiev of national and transnational practice - yearly reports IPOP, MI NO
1 Januar 2020 C 1.1 6 Reports on the campaign success IPOP, MI OK
20 December 2020 C 1.2 Good Practice catalogue (e-version) MI, IPOP, ZRC SAZU NO

Tabela mejnikov / Milestones

Filter results
Deadline Action Milestones Responsible partner Status
30 June 2019 A 1 MESP public tender for employment of 3 new GPP experts MESP OK
30 July 2019 A 1 Start of trainings for newly employed personell on GPP MESP OK
31 December 2019 A 2 Establishment of Slovenian pedestrian network as a national-level advocacy organisation IPOP OK
31 December 2019 A 2 31 December 2019 IPOP OK
31 December 2024 C 1.1 Panel study (based on Baseline Study) IPOP, MI NO
30 November 2026 C 1.1 Operational Slovenian pedestrian network - 5 communicatio activities IPOP, MI NO
30 November 2026 C 1.1 Operational board for providing inputs IPOP, MI NO
30 June 2022 C 1.1 Implementaion of campaigns IPOP, MI NO