Pogosta vprašanja

Kaj vas zanima?

Za dodatne informacije, nam pošljite sporočilo preko spletnega obrazca ali pišite na: life-klima@gov.si.

Kaj je to LIFE?

Program LIFE je finančni inštrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija. LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

V okviru programa LIFE je vsako leto pripravljenih več razpisov, ki prijaviteljem, ob uspešni prijave, nudijo sofinanciranje v obliki nepovratnih sredstev do vičine 60% upravičenih stroškov projekta.

V Sloveniji se je nedavno zaključil projekt LIFE SLOVENIJA, ki je podrobno predstavil program LIFE in vrste projektov ter tematike. Na spletni strani projekta najdete vse potrebne informacije.

Integralni projekt, je projekt, pri katerem se na velikem ozemeljskem območju (zlasti na regionalni, medregionalni, nacionalni ali nadnacionalni ravni) izvajajo okoljske ali podnebne strategije ali načrti, ki so potrebni v skladu s posebno okoljsko ali podnebno zakonodajo Unije in na podlagi drugih aktov Unije ali ki so jih razvili organi držav članic.

Še zlasti gre za projekte na področju narave (vključno z upravljanjem mreže Natura 2000), vode, odpadkov, zraka ter prilagajanja posledicam podnebnih sprememb in njihovega blaženja. Pri integriranih projektih je potrebno zagotoviti udeležbo zainteresiranih strani in pridobiti vsaj en ustrezni dodatni vira financiranja (iz EU, nacionalnega ali zasebnega vira).

Projekti se oddajo v fizični obliki na naslov Evropske komisije. Priprava projektov je dvo-stopenjska.

Slovenija poleg LIFE IP CARE4CLIMATE trenutno izvaja še en integralni projekt s področja narave, in sicer LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji.

Podrobne informacije o programu LIFE, aktualnih razpisih in tematikah, najdete na spletnih straneh Evropske komisije (programme LIFE) in na strani LIFE SLOVENIJA.