Sorodni projekti

Mreženje z LIFE in ne-LIFE projekti

Z identifikacijo znanj, dobrih praks, metodologij ter orodij za integracijo in promocijo projektnih aktivnosti ustvarjamo dolgoročne stike s sorodnimi projekti. Cilj mreženja je odkrivati nove dimenzije implementacije LIFE IP CARE4CLIMATE projekta.

LIFE Cyclamen

Cilj projekta je okrepiti ciprske LIFE nacionalne kontaktne točke z osebjem, veščinami, znanjem in kontakti kar bi izboljšalo učinkovitost in doseg njihovih storitev do prijaviteljev novih LIFE projektov. Posledično pa bi se to odražalo v kvaliteti in številu projektnih prijavnic programa LIFE na nacionalni ravni v okviru podprograma za okolje in podnebje.

Spletna stran: http://lifecyclamen.com.cy

LIFE UNIFY

Cilj projekta LIFE UNIFY – Bringing the EU together on climate action je pripomoči k pravočasnemu in učinkovitemu prehodu v nizkoogljično družbo in gospodarstvo preko treh ključnih javno-političnih procesov: dolgoročnih podnebnih strategij na državni in EU ravni, nacionalnih energetsko podnebnih načrtov ter programiranja EU sredstev.

Spletna stran: https://unify.caneurope.org/

LIFE CLIMATE PATH 2050

Projekt LIFE Podnebna pot 2050 je namenjen spremljanju napredka in načrtovanju podnebnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na področjih stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov. Projekt gradi na razvoju in dopolnitvi obstoječega sistema za pripravo projekcij in spremljanju izvajanja ukrepov. Cilj štiriletnega projekta je podpora odločanju, ki bo Sloveniji omogočila zastaviti lastni cilj zmanjšanja emisij TGP do leta 2050 in prispevati k mednarodnemu cilju zadržati rast globalne temperature. LIFE Podnebna pot 2050 bo preko vzajemnega dela z odločevalci zagotovil širšo, boljšo in lažjo uporabo analiz pri odločanju za načrtovanje podnebnih aktivnosti, spremljanju izvajanja in prenos rezultatov na lokalno raven. Proučene bodo različne poti zmanjšanja emisij za doseganje cilja, ki bodo ovrednotene tudi z vidika širših ekonomskih koristi,in vpeljano napredno spremljanje napredka pri izvajanju ukrepov.

Spletna stran: https://www.podnebnapot2050.si/

LIFE-IP CANEMURE

Finski projekt LIFE-IP CANEMURE se je začel izvajati novembra leta 2018 in bo trajal do oktobra leta 2024. Glavni partner in koordinator projekta je Finski okoljski inštitut (SYKE), v projektu sodeluje sedem finskih regij in kar 39 občin, ki pokrivajo eno tretjino finskega ozemlja in dve tretjini finskega prebivalstva. Cilj projekta je občutno prispevati k izvajanju finske podnebne politike, ki je določena v dveh pomembnih nacionalnih dokumentih (Finlands National Energy and Climate Strategy (NECS) in Finlands medium-term climate change policy plan for 2018-24). Projekt se ukvarja z ukrepi nizkoogljične mobilnosti, zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov (predvsem v kmetijstvu in gozdovih iz organskih tal), povečanjem energetske učinkovitosti tal, spodbujanjem decentralizirane proizvodnje obnovljive energije in lokaliziranih rešitev, razvojem in izvajanjem podnebnih trajnostnih rešitev za urbanistično načrtovanje ter ustvarjanjem pogojev za sprejem čistih tehnoloških rešitev in podnebju prijazne izbire v proizvodnji in porabi. Prav tako je del projekta posvečen pridobivanju, uporabi in širjenju novih informacij o ukrepih za blaženje podnebnih sprememb ter povečanju sinergij med blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje.

Spletna stran: http://hiilineutraalisuomi.fi