Ostalo

Pravna in programska podlaga

Projekt naslavlja izvajanje ukrepov, določenih v teh sprejetih strateških in zakonodajnih podlagah, ter prispeva k njim.

image/svg+xml