Ostalo

Pravna in programska podlaga

Projekt naslavlja in prispeva k izvajanju ukrepov določenih v sledečih sprejetih strateških in zakonodajnih podlagah: