Ostalo

Pravna in programska podlaga

Projekt obravnava ukrepe in prispeva k izvajanju ukrepov, določenih v teh sprejetih strateških in zakonodajnih podlagah: