Splošni pogoji

Ekipa projekta LIFE IP CARE4CLIMATE se bo po najboljših močeh trudila zagotavljati točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar opozarja uporabnike spletnih strani, da so besedila informativna, zato ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti ekipa projekta LIFE IP CARE4CLIMATE niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Ker obstajajo na spletni strani projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.samo1planet.si) določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s projektom in nad katerimi projekt nima nadzora, ekipa projekta LIFE IP CARE4CLIMATE ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin spletnih strani, za katero nudi povezavo ali referenco, in ne prevzema odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Ekipa projekta LIFE IP CARE4CLIMATE si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino spletne strani www.samo1planet.si na kakršen koli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Vsebina, objavljena na spletni strani www.samo1planet.si, je last partnerjev projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Dokumenti, objavljeni na spletni strani www.samo1planet.si, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene, in se ne smejo spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja vodilnega partnerja projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (© CARE4CLIMATE 2020. Vse pravice pridržane.).

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

image/svg+xml